Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”

„ИЗБОР НА КОНСУЛТАНТИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА ЗВЕНАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ, ФИНАНСИРАНИ ОТ ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013”

затворена 00339-2013-0037/2013-10-29 Публикувал: Светлана Сарандева
На основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки уведомяваме заинтересованите лица, че ценовите оферти на участниците в открита процедура с предмет „Избор на консултанти за подпомагане на Звената за изпълнение на проекти на Община Ямбол, финансирани от Оперативна програма „Околна среда 2007-2013” ще бъдат отворени в 11.00 ч. на 14.03.2014 г., стая № 203 в сградата на Община Ямбол. На 12.11.2013 г. в Регистъра за обществени поръчки към АОП е публикувано решение за промяна на Възложителя РД-02/00700 от 11.11.2013г. Линк към решението е поместен в Раздел "Връзки към сайта на АОП" към тази поръчка.

Файлове към обществената поръчка

 

Разяснение 1.zip

ZIP файл; 2.59 MB
 

Разяснение2.pdf

PDF файл; 609 KB
 

Razqsnenie_3.pdf

PDF файл; 533 KB
 

Razqsnenie_4.pdf

PDF файл; 551 KB
 

Razqsnenie_5.pdf

PDF файл; 54.7 KB
 

Razqsnenie_6.pdf

PDF файл; 492 KB
 

Razqsnenie_7.pdf

PDF файл; 442 KB
 

Razqsnenie_8.pdf

PDF файл; 639 KB

Връзки към сайта на АОП