Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по 4 (четири) обособени позиции”

„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по 4 (четири) обособени позиции”

затворена 00339-2018-0001/2018-01-16 Публикувал: Свилен Раднев
„Изпълнение на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по 4 (четири) обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Хале“, бл.14“ Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Диана“, бл.10“ Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 19“ Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр.Ямбол ул. „Стара планина”, бл. 1“

Файлове към обществената поръчка

 

Решение (16).pdf

PDF файл; 3.83 MB
Дата на публикуване: 18.01.2018
 

Обявление (10).pdf

PDF файл; 16.5 MB
Дата на публикуване: 18.01.2018
 

Документация (20).pdf

PDF файл; 2.33 MB
Дата на публикуване: 18.01.2018
 
Дата на публикуване: 18.01.2018
 

Приложение № 1 (2).pdf

PDF файл; 2.19 MB
Дата на публикуване: 18.01.2018
 

Приложение № 2 (2).pdf

PDF файл; 2.20 MB
Дата на публикуване: 18.01.2018
 

Приложение № 3 (2).pdf

PDF файл; 2.31 MB
Дата на публикуване: 18.01.2018
 

Приложение № 4 (2).pdf

PDF файл; 2.20 MB
Дата на публикуване: 18.01.2018
 
Дата на публикуване: 18.01.2018
 
Дата на публикуване: 18.01.2018
 

Разяснение № 1 (3).pdf

PDF файл; 836 KB
Дата на публикуване: 29.01.2018
 

Разяснение № 2

PDF файл; 1.91 MB
Дата на публикуване: 05.02.2018 г.
 

Разяснение № 3

PDF файл; 830 KB
Дата на публикуване: 05.02.2018 г.
 

Разяснение № 4

PDF файл; 635 KB
Дата на публикуване: 05.02.2018 г.
 

Разяснение № 5

PDF файл; 1.07 MB
Дата на публикуване: 07.02.2018 г.
 

Разяснение № 6.pdf

PDF файл; 893 KB
Дата на публикуване: 13.02.2018
 
Дата на публикуване: 20.03.2018
 
Дата на публикуване: 20.03.2018
 
Дата на публикуване: 23.03.2018
 
Дата на публикуване: 18.06.2018 г.
 
Дата на публикуване: 29.06.2018 г.
 
Дата на публикуване: 25.07.2018 г.
 

Съобщение Ф инвест

PDF файл; 528 KB
Дата на публикуване: 09.08.2018 г.
 
Дата на публикуване: 26.10.2018 г.
 
Дата на публикуване: 26.10.2018 г.
 
Дата на публикуване: 26.10.2018 г.
 
Дата на публикуване: 26.10.2018 г.
 
Дата на публикуване: 26.10.2018 г.
 
Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
 
Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
 
Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
 
Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
 
Дата на публикуване: 21.12.2018 г.
 
Дата на публикуване: 10.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 10.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 10.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 10.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 24.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 24.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 24.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 24.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 24.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 29.01.2019 Г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 23.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 23.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 23.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 23.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 23.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.

Връзки към сайта на АОП