Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Изпомпване и транспортиране до пречиствателна станция на отпадни инфилтратни води, генерирани от Регионално и рекултивирано депо – Ямбол

Изпомпване и транспортиране до пречиствателна станция на отпадни инфилтратни води, генерирани от Регионално и рекултивирано депо – Ямбол

възложена 2018-00339-0003/2018-02-14 Публикувал: Мариана Петрова
Предметът на настоящата обществена поръчка е изпомпване на промишлени води от ретензионния басейн на територията на площадката на Регионалното депо и транспортиране до пречиствателна станция „Водоснабдяване и канализация — Сливен" ООД. На основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗОП, на 17.02.2018 г. /датата на публикуване на обявлението за обществена поръчка в Официалния вестник на ЕС/ Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни средства до документацията за обществената поръчка. На основание чл.24, ал.1, т.1 от ППЗОП, решението и обявлението за обществената поръчка ще бъдат публикувани на Профила на купувача след датата на публикуването им в РОП.

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 5.11 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018 г.
 
Дата на публикуване: 17.02.2018 г.
 
Дата на публикуване: 17.02.2018 г.
 
Дата на публикуване: 17.02.2018 г.
 
Дата на публикуване: 17.02.2018 г.
 

ЕЕДОП за попълване

DOCX файл; 70.3 KB
Дата на публикуване: 17.02.2018 г.
 

Решение

PDF файл; 894 KB
Дата на публикуване: 19.02.2018 г.
 

Обявление

PDF файл; 1.53 MB
Дата на публикуване: 19.02.2018 г.
 

Протокол

PDF файл; 131 KB
Дата на публикуване: 10.04.2018 г.
 

Съобщение

PDF файл; 316 KB
Дата на публикуване: 17.04.2018 г.
 

Протокол 2

DOC файл; 67.0 KB
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 

Протокол 3

DOC файл; 36.5 KB
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 

Доклад

DOC файл; 83.0 KB
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 
Дата на публикуване: 04.05.2018 г.
 

Договор

PDF файл; 881 KB
Дата на публикуване: 28.06.2018 г.

Връзки към сайта на АОП