Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по четири обособени позиции”

„Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по четири обособени позиции”

възложена 00339-2018-0002/2018-02-15 Публикувал: Свилен Раднев
10.04.2019 г. : С протокол № 42518/10.04.2019 г. на куриерска фирма "МиБМ Експрес" ООД на Община Ямбол е върнато като неполучено писмо по товарителница № 9001902272/21.03.2019 г., с което до ДЗЗД „ПИРГ - ВИКТОРИ“, гр. Бургас е изпратено Решение № РД/02-00216/20.03.2019 г. на Възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по четири обособени позиции, за Обособена позиция № 3: „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 19“. Ето защо и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., във връзка с § 131 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП)възложителят публикува съобщението до ДЗЗД „ПИРГ - ВИКТОРИ“, гр. Бургас в профила на купувача към настоящата обществена поръчка, в Раздел "Файлове към обществената поръчка". В същия този раздел е публикувано и решението за избор на изпълнител, в което са посочени мотивите на Възложителя за извършеното класиране и отстранените участници. Считано от 10.04.2019 г. ДЗЗД „ПИРГ - ВИКТОРИ“, гр. Бургас се счита за уведомен на основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., във връзка с § 131 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП). ================================================================================================================= 03.04.2019 г. : С протокол № 38973/03.04.2019 г. на куриерска фирма "МиБМ Експрес" ООД на Община Ямбол е върнато като неполучено писмо по товарителница № 9001902292/21.03.2019 г., с което до „Ен ЕКИП“ ЕООД, гр. София е изпратено Решение № РД/02-00216/20.03.2019 г. на Възложителя за класиране на участниците и избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по четири обособени позиции, за Обособена позиция № 3: „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 19“. Ето защо и на основание чл. 43, ал. 4 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., във връзка с § 131 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП)възложителят публикува съобщението до „Ен ЕКИП“ ЕООД, гр. София в профила на купувача към настоящата обществена поръчка, в Раздел "Файлове към обществената поръчка". В същия този раздел е публикувано и решението за избор на изпълнител, в което са посочени мотивите на Възложителя за извършеното класиране и отстранените участници. Считано от 03.04.2019 г. „Ен ЕКИП“ ЕООД, гр. София се счита за уведомен на основание чл. 43, ал. 1 от ЗОП (Обн. ДВ. бр.13 от 16 Февруари 2016г., във връзка с § 131 от Преходни и Заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на ЗОП). ================================================================================================================= „Избор на консултант за извършване на оценка на съответствието на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнението на Инженеринг - проектиране и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията на община Ямбол по четири обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Хале“, бл.14“ Обособена позиция № 2 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, к-с „Диана“, бл.10“ Обособена позиция № 3 „Сграда с административен адрес гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев”, бл. 19“ Обособена позиция № 4 „Сграда с административен адрес гр.Ямбол ул. „Стара планина”, бл. 1“

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 6.78 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 1

PDF файл; 3.36 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 2

PDF файл; 3.39 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 3

PDF файл; 3.36 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 4

PDF файл; 3.36 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 5.pdf

PDF файл; 4.07 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Приложение № 6.pdf

PDF файл; 1.29 MB
Дата на публикуване: 17.02.2018
 
Дата на публикуване: 17.02.2018
 

Решение

PDF файл; 1.35 MB
Дата на публикуване: 19.02.2018
 

Обявление

PDF файл; 3.78 MB
Дата на публикуване: 19.02.2018
 
Дата на публикуване: 06.03.2018
 

Разяснение №1.pdf

PDF файл; 105 KB
Дата на публикуване: 06.03.2018
 

Разяснение №2.pdf

PDF файл; 142 KB
Дата на публикуване: 06.03.2018
 
Дата на публикуване: 23.10.2018
 
Дата на публикуване: 23.10.2018
 
Дата на публикуване: 23.10.2018
 
Дата на публикуване: 25.10.2018
 
Дата на публикуване: 07.11.2018
 
Дата на публикуване: 27.12.2018
 
Дата на публикуване: 27.12.2018
 
Дата на публикуване: 27.12.2018
 
Дата на публикуване: 27.12.2018
 
Дата на публикуване: 10.01.2019
 
Дата на публикуване: 10.01.2019
 
Дата на публикуване: 10.01.2019
 
Дата на публикуване: 22.01.2019
 
Дата на публикуване: 21.03.2019
 

Протокол № 13.pdf

PDF файл; 288 KB
Дата на публикуване: 21.03.2019
 
Дата на публикуване: 21.03.2019
 
Дата на публикуване: 21.03.2019

Връзки към сайта на АОП