Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Покана до определени лица с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ, при извършване на строително-монтажни работи за обект: „Основен ремонт на участък от ул. „Преслав“, на север от ул. „Димитър Благоев“, от осова точка 1337 до осова точка 702: Първи етап: Основен ремонт на участък от ул. „Преслав“, на север от ул. „Димитър Благоев“, от осова точка 1337 до ул. „Акация”

Покана до определени лица с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ, при извършване на строително-монтажни работи за обект: „Основен ремонт на участък от ул. „Преслав“, на север от ул. „Димитър Благоев“, от осова точка 1337 до осова точка 702: Първи етап: Основен ремонт на участък от ул. „Преслав“, на север от ул. „Димитър Благоев“, от осова точка 1337 до ул. „Акация”

възложена 2801-03810/2018-02-28 Публикувал: Свилен Раднев
Покана до определени лица с предмет „Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ, при извършване на строително-монтажни работи за обект: „Основен ремонт на участък от ул. „Преслав“, на север от ул. „Димитър Благоев“, от осова точка 1337 до осова точка 702: Първи етап: Основен ремонт на участък от ул. „Преслав“, на север от ул. „Димитър Благоев“, от осова точка 1337 до ул. „Акация”

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 28.02.2018
 

Образци (11).pdf

PDF файл; 7.92 MB
Дата на публикуване: 28.02.2018
 
Дата на публикуване: 28.02.2018
 
Дата на публикуване: 28.02.2018
 
Дата на публикуване: 09.03.2018

Връзки към сайта на АОП