Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Доставка чрез покупко - продажба на моторни превозни средства - един брой товарен БУС с плюсова хладилна камера втора употреба - за нуждите на социални услуги „Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, ул. „Д-р Дончев“ № 12 и лек автомобил втора употреба - за нуждите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, по обособени позиции”

„Доставка чрез покупко - продажба на моторни превозни средства - един брой товарен БУС с плюсова хладилна камера втора употреба - за нуждите на социални услуги „Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, ул. „Д-р Дончев“ № 12 и лек автомобил втора употреба - за нуждите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, по обособени позиции”

затворена 90774311/2018-06-19 Публикувал: Даниела Желева
Доставка чрез покупко-продажба на моторни превозни средства: Обособена позиция № 1: „Доставка чрез закупуване на един брой товарен БУС с плюсова хладилна камера втора употреба - за нуждите на социални услуги „Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, ул. „Д-р Дончев“ № 12 Обособена позиция № 2: „Доставка чрез закупуване на един брой лек автомобил втора употреба - за нуждите на Общинско предприятие „Платени зони за паркиране“ гр. Ямбол, ул. „Александър Стамболийски“ № 29“

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 798 KB
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.
 

Договор

PDF файл; 357 KB
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.
 

Образци

PDF файл; 688 KB
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.
 

Обява

PDF файл; 12.3 MB
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.06.2018 г.
 
Дата на публикуване: 27.06.2018 г.
 
Дата на публикуване: 09.07.2018
 

Протокол

PDF файл; 158 KB
Дата на публикуване: 17.07.2018 г.

Връзки към сайта на АОП