Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Процедура на пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

Процедура на пряко договаряне по чл.182, ал.1, т.2 от ЗОП с предмет ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ

затворена 865582/2018-08-31 Публикувал: Мариана Петрова
„ОБЩЕСТВЕН ПРЕВОЗ НА ПЪТНИЦИ ПО АВТОБУСНИ ЛИНИИ ОТ УТВЪРДЕНИТЕ ОБЛАСТНА И РЕПУБЛИКАНСКА ТРАНСПОРТНИ СХЕМИ”, по четиринадесет обособени позиции: Обособена позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Свиленград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (Маршрутно разписание (МР) №28101, час на тръгване от Ямбол-07.35ч.)” Обособена позиция № 2: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Велико Търново-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-07.10ч.)” Обособена позиция № 3: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Тополовград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28102, час на тръгване от Ямбол-08.00ч. и 16.00ч.)” Обособена позиция № 4: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Русе-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201, час на тръгване от Ямбол-08.00ч.)” Обособена позиция № 5: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Шумен-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201, час на тръгване от Ямбол-06.15ч.)” Обособена позиция № 6: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Бургас-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28301; 28302; 28303; 28304, 28305 и МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-06.00ч. (зимен сезон), 08.00ч., 10.50ч. (зимен сезон), 06.00ч. (летен сезон), 10.50ч. (летен сезон)” и 07.00ч. (обиколен през Средец) Обособена позиция № 7: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Бургас-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28201, час на тръгване от Ямбол-08.45ч.- през Средец)” Обособена позиция № 8: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Карнобат, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-08.00ч.)” Обособена позиция № 9: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Нова Загора, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201, час на тръгване от Ямбол-07.30ч. и 13.45ч.)” Обособена позиция № 10: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Димитровград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-07.00ч.)” Обособена позиция № 11: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Варна-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201, час на тръгване от Ямбол-05.30ч.(зимно и лятно разписание)” Обособена позиция № 12: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Царево, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-08.00ч.)” Обособена позиция № 13: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Елхово (експресна линия), част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол (час на тръгване от Ямбол-07.00ч.)” Обособена позиция № 14: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Болярово, част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол (час на тръгване от Ямбол-13.20ч. /само делнични дни/)”

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 512 KB
Дата на публикуване: 31.08.2018 г.
 

Покана

PDF файл; 1.22 MB
Дата на публикуване: 31.08.2018 г.
 

Образци

PDF файл; 754 KB
Дата на публикуване: 31.08.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.08.2018 г.
 

espd-request1.zip

ZIP файл; 97.3 KB
Дата на публикуване: 31.08.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.08.2018 г.
 
Дата на публикуване: 31.08.2018 г.
 
Дата на публикуване: 20.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 21.01.2019 г.
 

Доклад

PDF файл; 704 KB
Дата на публикуване: 21.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.01.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.02.2019 г.
 

Обявление

PDF файл; 1.58 MB
Дата на публикуване: 12.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 06.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 06.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 06.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 04.04.2019 г.

Връзки към сайта на АОП