Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ, ПРОМЯНА ФУНКЦИЯТА НА ТАВАНСКИ ЕТАЖ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТАВАН НАД ТРЕТИ ЕТАЖ – ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО, ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ“ ПЪРВИ ЕТАП: „НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ“

Обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ, ПРОМЯНА ФУНКЦИЯТА НА ТАВАНСКИ ЕТАЖ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТАВАН НАД ТРЕТИ ЕТАЖ – ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО, ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ“ ПЪРВИ ЕТАП: „НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ“

затворена 9080974/2018-09-19 Публикувал: Мариана Петрова
В Раздел "Връзки към сайта на АОП" с наименование "Обявление" е публикуван линк към "Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти". =============================================================================================================== „НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ, ПРОМЯНА ФУНКЦИЯТА НА ТАВАНСКИ ЕТАЖ И РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ТАВАН НАД ТРЕТИ ЕТАЖ – ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО, ЧЕТВЪРТА КАТЕГОРИЯ“ ПЪРВИ ЕТАП: „НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ“

Файлове към обществената поръчка

 

Указания

PDF файл; 5.98 MB
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 

Информация

PDF файл; 334 KB
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 

Образци

PDF файл; 3.72 MB
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 3.29 MB
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 

Приложение № 3

PDF файл; 641 KB
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 

Обява

PDF файл; 6.83 MB
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 

Образци

DOC файл; 309 KB
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 

Протоколи ОДК.pdf

PDF файл; 1.94 MB
Дата на публикуване: 16.11.2018 г.

Връзки към сайта на АОП