Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. в община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции

Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. в община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции

възложена 9080973/2018-09-19 Публикувал: Даниела Желева
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2018/2019 г. в община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут: гр. Ямбол – с. Чарган - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 2 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол – с. Калчево – с. Козарево - с. Стара река – ОУ „Любен Каравелов“, гр. Ямбол - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол – НУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 3 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Безмер - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция №4 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Завой – с. Веселиново – Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол и обратно»

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 19.09.2018 г.
 

protokol transport.pdf

PDF файл; 90.2 KB
Дата на публикуване: 28.09.2018 г.

Връзки към сайта на АОП