Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка чрез покупко - продажба на моторни превозни средства - един брой товарен БУС втора употреба и един брой специализиран автомобили /БУС/ с падащ борд втора употреба - за нуждите на социални услуги „Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, ул. „Д-р Дончев“ № 12, по обособени позиции”

Oбществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП чрез събиране на оферти с обява с предмет „Доставка чрез покупко - продажба на моторни превозни средства - един брой товарен БУС втора употреба и един брой специализиран автомобили /БУС/ с падащ борд втора употреба - за нуждите на социални услуги „Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, ул. „Д-р Дончев“ № 12, по обособени позиции”

затворена 9081063/2018-09-20 Публикувал: Свилен Раднев
„Доставка чрез покупко - продажба на моторни превозни средства - един брой товарен БУС втора употреба и един брой специализиран автомобили /БУС/ с падащ борд втора употреба - за нуждите на социални услуги „Дом за стари хора и Домашен социален патронаж“ гр. Ямбол, ул. „Д-р Дончев“ № 12, по обособени позиции”

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 3.91 MB
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
 

Образци

PDF файл; 3.13 MB
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
 

Образци

DOCX файл; 84.9 KB
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 1.65 MB
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
 

Обява

PDF файл; 2.13 MB
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
 

Информация

PDF файл; 336 KB
Дата на публикуване: 21.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 28.09.2018 г.
 
Дата на публикуване: 09.10.2018 г.

Връзки към сайта на АОП