Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) чрез система на зареждане при безналично плащане за автомобилите на Община Ямбол и на съответните второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ямбол

Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) чрез система на зареждане при безналично плащане за автомобилите на Община Ямбол и на съответните второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ямбол

възложена 00339-2018-0006 /2018-11-09 Публикувал: Свилен Раднев
Процедура на публично състезание по ЗОП с предмет „Доставка чрез покупка на гориво (бензин А95Н, дизелово гориво и газ пропан-бутан) чрез система на зареждане при безналично плащане за автомобилите на Община Ямбол и на съответните второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ямбол“ Доставка на течни горива за леки автомобили, пътуващи на и извън територията на община Ямбол, както и за техническо оборудване и техника, използващи течни горива. Дизелово моторно гориво - около 180 000 литра; безоловен бензин А-95Н – около 400 000 литра и около 60 000 литра газ пропан-бутан. Количествата са прогнозни и Възложителят си запазва правото да ги надвишава или да не ги закупи в пълен обем, в зависимост от реалното потребление на горива, предмет на доставката.

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 286 KB
Дата на публикуване: 09.11.2018
 

Обявление

PDF файл; 559 KB
Дата на публикуване: 09.11.2018
 

Документация

PDF файл; 1.66 MB
Дата на публикуване: 09.11.2018
 

Образци

PDF файл; 4.82 MB
Дата на публикуване: 09.11.2018
 
Дата на публикуване: 09.11.2018
 
Дата на публикуване: 09.11.2018
 
Дата на публикуване: 09.11.2018
 
Дата на публикуване: 06.12.2018
 
Дата на публикуване: 17.12.2018
 
Дата на публикуване: 03.01.2019
 
Дата на публикуване: 03.01.2019

Връзки към сайта на АОП