Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Инженеринг (проектиране, ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване и упражняване на авторски надзор) на уличната и общинската пътна мрежа, площадни пространства, тротоари, алеи и настилки на територията на Община Ямбол”

„Инженеринг (проектиране, ново строителство, основен и текущ ремонт, реконструкция и свързаното с тях благоустрояване и упражняване на авторски надзор) на уличната и общинската пътна мрежа, площадни пространства, тротоари, алеи и настилки на територията на Община Ямбол”

затворена 00339-2019-0002/2019-02-04 Публикувал: Мария Караиванова
Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на строителство, ремонт и поддържане, а именно: 1. Полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя/улицата, както и дейности, които имат за цел да осигурят техническото състояние на пътя/улицата, пътните съоръжения в съответствие с действащите нормативни актове и техническите спецификации за строителни продукти /в т.ч. отстраняване на единични повреди и деформации по елементите в обхвата на пътя/улицата, пътните съоръжения и предотвратяване на по-нататъшното им развитие, отстраняване на локални повреди вследствие нормалната експлоатация на пътя и на повреди по пътната настилка, пътните съоръжения, с които не се променят конструкцията и техническите характеристики на платното за движение/. 2. Строителство на улици, площадни пространства и благоустройствени обекти; 3. Основни и текущи ремонти на улици, площадни пространства и благоустройствени обекти; 3. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти. 4. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. 5. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка 6. Изготвяне на инвестиционни проекти, касаещи т.2 и т.3. Изпълнението на обществената поръчка включва и упражняване на авторски надзор.

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 364 KB
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 

Обявление

PDF файл; 787 KB
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 

Документация

PDF файл; 2.38 MB
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 

Приложение № 1

PDF файл; 720 KB
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 

Приложение № 2

PDF файл; 1.06 MB
 

Приложение № 3

PDF файл; 473 KB
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 

Таблица 1

PDF файл; 305 KB
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 

Таблица 2

PDF файл; 305 KB
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 

еЕЕДОП

ZIP файл; 96.3 KB
Дата на публикуване: 08.02.2019 г.
 

Решение

PDF файл; 272 KB
Дата на публикуване: 26.02.2019 г.
 

Разяснение

PDF файл; 87.6 KB
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 

Протокол

PDF файл; 366 KB
Дата на публикуване: 24.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 24.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 08.07.2019 г.
 

Доклад

PDF файл; 318 KB
Дата на публикуване: 08.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 08.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 08.07.2019 г.
 

Протокол

PDF файл; 206 KB
Дата на публикуване: 08.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 29.01.2020 г.
 

Решение

PDF файл; 166 KB
Дата на публикуване: 02.03.2020 г.
 

Доклад

PDF файл; 168 KB
Дата на публикуване: 02.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 02.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 02.03.2020 г.

Връзки към сайта на АОП