Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Открита процедура с предмет ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ

Открита процедура с предмет ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ

затворена 00339-2019-0003/2019-02-21 Публикувал: Мариана Петрова
ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЧИСТОТАТА И ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ТЕРИТОРИИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ НА ГР. ЯМБОЛ Предвижда се изпълнение на следните услуги:1. Създаване на нови тревни площи /затревяване и презатревяване/.2. Косене на тревни площи и събиране на окосената трева.3. Извозване на окосената трева.4. Грапене на тревни площи и извозване.5. Засаждане и резитба на храсти.5.1 Засаждане на иглолистни храсти от вида: Juniperus horizontalis 'Wiltonii', Juniperus media 'Mint Julep', Juniperus media 'Old Gold', Juniperus squamata 'Blue Star', Juniperus squamata 'Meyeri', Juniperus conferta 'Blue Pacific' .5.2 Засаждане на вечно зелени храсти от вида: Aucuba japonica 'Variegata', Cotoneaster dammeri, Euonymus fortunei 'Emerald&Gold', Pachysandra terminalis, Photinia fraseri 'Little Red Robin', Prunus laurocerassus, Viburnum tinus, Hypericum calycinum.5.3 Засаждане на цъфтящи храсти с минимум три разклонения от вида: Berberis thunbergii 'Atropurpurea', Cornus alba 'Elegantissima', Exohorda marantha 'The Bride', Hydrangea macrophylla 'Bela', Hydrangea macrophylla 'Selma', Physocarphus opulifolius 'Dart's Gold', Physocarphus opulifolius 'Diablo' , Salvia officinalis 'Purpurescens', Santolina chamaecyparissus, Spiraea japonica 'Antony Waterer, Spiraea japonica 'Antony Waterer, Viburnum opulus 'Roseum, Weigela florida 'Purpurea Nana'.6. Засаждане и резитба на жив плет.6.1 Засаждане на жив плет от иглолистни храсти от вида: Chamaecyparis lawsoniana 'Ellwoodii'/Лъжекипарис/, Thuja occidentalis “Danica” /Кълбовидна туя/. 6.2 Засаждане на жив плет от вечно зелени храсти от вида: Photinia fraseri “Red Robin” /фотиния/, Euonymus japonicus /Японски чашкудрян/, Euonymus fortnunei 'Emerald Gaiety, Euonymus fortunei 'Emerald&Gold' , Pyracantha Coccinea /Пираканта/, Prunus laurocerassus 'Marble White', Lonicera nitida. 6.3 Засаждане на жив плет от цъфтящи храсти с минимум три разклонения от вида: Spiraea japonica 'Antony Waterer /Спирея/, Viburnum opulus 'Roseum , Weigela florida 'Purpurea Nana', Salvia officinalis 'Purpurescens', Physocarphus opulifolius 'Diablo' , Physocarphus opulifolius 'Dart's Gold' , Exohorda marantha 'The Bride'.7. Засаждане и поддръжка на рози.8. Засаждане на дървесна растителност.8.1 Засаждане на декоративни иглолистни дървета от вида: Abies nordmanniana /Кавказка ела/, Abies pinsapo /Испанска ела/, Abies concolor /Сребриста ела/, Cedrus atlantica “Glauca” /Атласки кедър/, Cedrus deodara /Хималайски кедър/, Cupressus sempervirens “Totem” /Кипарис/, Pinus strobus /Веймутов бор/. 8.2 Засаждане на декоративни широколистни дървета от вида: Prunus serrulata „Royal Burgundy“, /Японска вишна/, Liriodendron tulipifera /Лиродендрон/,Magnolia soulangeana /Магнолия/, Acer plat.Crimson Sentry/Колоновиден шестил/, Prunus cerasifera "Nigra" /Червенолистна слива/,Robinia pseudoacacia umbraculifera /Кълбовидна акация/, Magnolia grandiflora /Вечнозелена магнолия/, Acer platanoides “Royal Red”/Червенолистен шестил/,Carpinus betulus “Fastigiata” /Колоновиден габър/, Quercus rubra /Червен дъб/, Fraxinus Americana /Американски ясен/, Malus Rudolph /Японска ябълка/.9.Резитба за оформяне короните на дърветата.10. Отстраняване на опасни и паднали дървета.11. Засаждане на цветя.12. Събиране и извозване на шума от тревни площи.13. Ръчно метене на тротоари, улични платна, алеи, спирки на градския транспорт, детски площадки и др.14.Почистване на регули от кал и наноси с мин. ширина 100см.,вкл. обрязване на бордюри от трева.15.Автометене с машина на пътното платно от натрупани отпадъци.16.Автометене на тротоари.17.Събиране и извозване на отпадъци от локални замърсявания.18.Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на градския транспорт, алеи и други места за общ.ползване.19.Извозване на отпадъци от поддържане чистотата на уличната мрежа и терени, предназначени за общ. ползване. Обявлението за обществена поръчка е публикувано на 21.02.2019 г. в Официалния вестник на Европеския съюз под № 2019/S 037-083439 !!! НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА: Уважаеми дами и господа, с Решение № РД/02-00174/07.03.2019 г. на Възложителя за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация и обявление, е направено изменение в обялвението за обществената поръчка и Приложение № 1 към "Ценово предложение", като посочените документи с текстовете, които са изменени, са публикувани във "Файлове към обществената поръчка" към настоящата обществена поръчка. Изменението в обявлението се състои в удължаване срока за получаване на оферти, както и в датата за отваряне на офертите, а именно: Срок за получаване на оферти или заявления за участие - 09.04.2019 г., 17:00 часа; Условия за отваряне на офертите - 10.04.2019 г., 14:00 часа; Моля, всички участници да съобразят подготвяните от тях оферти с извършените изменения. Дата: 11.03.2019 г. Обявлението за изменение е публикувано в Официалния вестник на Европеския съюз под № 2019/S 049-113320 на 11.03.2019 г. На основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП на 31.05.2019 г. е публикувано Съобщение за датата, часа и мястото на отваряне на ценовите предложения.

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 1.99 MB
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 

Методика

PDF файл; 391 KB
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 

Проект на договор

PDF файл; 843 KB
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 

Образци

PDF файл; 199 KB
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 

espd-request_pochistvane.zip

ZIP файл; 98.2 KB
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 

Образци

DOC файл; 75.5 KB
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.02.2019 г.
 

Решение за промяна

PDF файл; 245 KB
Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 11.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 17.05.2019 г.
 
Дата на публикуване: 31.05.2019 г.
 

Доклад

PDF файл; 1.68 MB
Дата на публикуване: 13.06.2019 г.
 

Решение

PDF файл; 428 KB
Дата на публикуване: 13.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 13.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 13.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 06.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 06.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 06.08.2019 г.

Връзки към сайта на АОП