Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Покана до определени лица с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ, при извършване на строително-монтажни работи за обект: „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол, с подобекти

Покана до определени лица с предмет:„Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ, при извършване на строително-монтажни работи за обект: „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол, с подобекти

затворена 2801-03270/2019-02-21 Публикувал: Свилен Раднев
„Избор на изпълнител за упражняване на авторски надзор, съгласно чл.162 от ЗУТ, при извършване на строително-монтажни работи за обект: „Доизграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) с довеждащи комуникации и реконструкция на Главен Колектор IX-гр.Ямбол, със следните подобекти: 1. довършване на нова Градска пречиствателна станция за отпадни води (ГПСОВ); 2. довършване на довеждаща инфраструктура до ГПСОВ; 3. довършване на реконструкцията на Колектор IX и съпътстващ водопровод по трасето му”

Файлове към обществената поръчка

 

Покана

PDF файл; 1.49 MB
Дата на публикуване: 21.02.2019
 

Образци

PDF файл; 1.44 MB
Дата на публикуване: 21.02.2019
 
Дата на публикуване: 21.02.2019
 
Дата на публикуване: 21.02.2019
 
Дата на публикуване: 11.03.2019

Връзки към сайта на АОП