Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на “Синя зона” в гр. Ямбол, за нуждите на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”- гр.

„Предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на “Синя зона” в гр. Ямбол, за нуждите на Общинско предприятие „Общински пазари и платени зони за паркиране”- гр.

затворена 9023062/2013-11-29 Публикувал: Светлана Сарандева
Предметът на настоящата обществена поръчка е предоставяне и поддръжка на услугата „SMS паркиране” чрез внедряване на Информационна /автоматизирана/ система за електронно таксуване /самотаксуване/ и контрол за SMS разплащане на кратковременното платено паркиране в „Синя зона” на територията на гр. Ямбол, за целите на поръчката наричана за краткост Системата, която включва: - предоставяне за ползване и внедряване на автоматизирана система за SMS разплащане и контрол на кратковременното платено паркиране на територията на „Синя зона” - гр. Ямбол; - предоставяне за ползване на 15 (петнадесет) броя безжични терминални устройства с инсталиран софтуер и обезпечени с необходимите принадлежности за работа за упражняване на контрол над SMS паркирането; - инсталиране и внедряване на помощни програмни продукти, необходими за осъществяване на SMS паркирането; - обучение на служители за работа с програмните продукти, специализиран софтуер и мобилни устройства; - поддръжка, която е двадесет и четири часа, седем дни в седмицата, и мониторинг на Системата.

Файлове към обществената поръчка

 

Указания (2).doc

DOC файл; 337 KB
 

Договор.doc

DOC файл; 85.0 KB
 

Protokol.pdf

PDF файл; 1.11 MB

Връзки към сайта на АОП