Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране, по пет обособени позиции“

Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от ЗОП с предмет „Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране, по пет обособени позиции“

затворена 9086350/2019-02-28 Публикувал: Мариана Петрова
Ново строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на улична и общинска пътна мрежа и изграждане на кръстовища и места за паркиране, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 6: "Реконструкция на кръстовище на ж.к. Златен рог" и ул. Димитър Благоев." - обособяване на трета лента за ляво завиващи от ул. „Димитър Благоев“ в посока ж.к. „Златен Рог“, като се засягат тротоарни площи, зелените тревни площи и пешеходните пътеки на територията на Община Ямбол; Обособена позиция № 8: Изграждане на "Паркинг и благоустрояване в кв. 61 по ПУП - ПРЗ на ПРЗ на ЦГЧ гр. Ямбол - междублоково пространство на север от ул. "Каранова" - рехабилитация и реконструкция на пътната настилка и тротоарите; изграждане и възстановяване на зони за паркинг на автомобили; Обособена позиция № 9: „Благоустрояване пространството между жилищни блокове № № 7, 8, 9, и 11 в жк „Васил Левски“, гр. Ямбол“ - продължаване изградената улица до бл. 7 от о.т.72-б до о.т.72-а.; изграждане на нов тротоар от изток покрай бл. 10, от бетонови павета/унипаваж/; Обособена позиция № 10: "Изграждане на нови кръстовища както следва: I- етап - кръстовище от ул. "Бакаджик" и ул. "Търговска"; II- етап- кръстовище на ул. "Граф Игнатиев" и ул. "Крали Марко" - извършване на дейности по благоустрояване и изграждане на нови кръстовища по плана на гр.Ямбол, ул.“Бакаджик“ и ул.“Търговска“ и на ул.“Граф Игнатиев“ и ул.“Крали Марко“; Обособена позиция № 11: Изграждане на нови кръстовища както следва: I- етап - кръстовище от ул. "Търговска" и ул. "Гоце Делчев"; II- етап - кръстовище на ул. "Силиврия" и ул. " Граф Игнатиев" - извършване на дейности по благоустрояване и изграждане на нови кръстовища по плана на гр.Ямбол, ул.“Търговска“ и ул.“Гоце Делчев“ и на ул.“Силиврия“ и ул.“Граф Игнатиев“ ВАЖНО! На основание чл.188, ал.2 във връзка с § 131, ал.1 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 ч. на 22.03.2019 г.

Файлове към обществената поръчка

 

Документация

PDF файл; 1.83 MB
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 

Обява

PDF файл; 1.25 MB
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 28.02.2019 г.
 
Дата на публикуване: 19.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 05.06.2020 г.
 
Дата на публикуване: 20.07.2020 г.

Връзки към сайта на АОП