Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републикански транспортни схеми, по четиринадесет обособени позиции”

Пряко договаряне по чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП с предмет: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републикански транспортни схеми, по четиринадесет обособени позиции”

затворена 00339-2019-0007/2019-03-21 Публикувал: Мария Караиванова
Предметът на обществената поръчка включва извършването на транспортни услуги – обществен превоз на пътници по четиринадесет обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Свиленград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (Маршрутно разписание (МР) №28101)”; Обособена позиция № 2: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Велико Търново-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101)”; Обособена позиция № 3: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Тополовград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28102)”; Обособена позиция № 4: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Русе-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201)”; Обособена позиция № 5: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Шумен-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201)”; Обособена позиция № 6: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Бургас-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28301; 28302; 28303; 28304, 28305 и МР-№28101)”; Обособена позиция № 7: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Бургас-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28201)”; Обособена позиция № 8: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Карнобат, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101)”; Обособена позиция № 9: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Нова Загора, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201)”; Обособена позиция № 10: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Димитровград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101)”; Обособена позиция № 11: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Варна-Ямбол, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201)”; Обособена позиция № 12: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Царево, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101)”; Обособена позиция № 13: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Елхово (експресна линия), част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол”; Обособена позиция № 14: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Болярово, част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол”.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 21.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.03.2019 г.
 

Образци

PDF файл; 3.97 MB
Дата на публикуване: 21.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.03.2019 г.
 
Дата на публикуване: 10.04.2019 г.
 

Доклад (9).pdf

PDF файл; 2.36 MB
Дата на публикуване: 11.06.2019 г.
 

Решение (24).pdf

PDF файл; 1.52 MB
Дата на публикуване: 11.06.2019 г.
 

Протокол от 17.04.pdf

PDF файл; 1.93 MB
Дата на публикуване: 11.06.2019 г.
 

Протокол от 20.05.pdf

PDF файл; 2.14 MB
Дата на публикуване: 11.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.

Връзки към сайта на АОП