Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Доставка на иглолистна и широколистна растителност, цветя и тревна смеска, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Паркове и зони за отдих” с адрес гр. Ямбол.

„Доставка на иглолистна и широколистна растителност, цветя и тревна смеска, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Паркове и зони за отдих” с адрес гр. Ямбол.

затворена 9087624/2019-04-18 Публикувал: Даниела Желева
„Доставка на иглолистна и широколистна растителност, цветя и тревна смеска, за нуждите на второстепенен разпоредител с бюджет на община Ямбол - Общинско предприятие (ОП) „Паркове и зони за отдих” с адрес гр. Ямбол.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.
 
Дата на публикуване: 18.04.2019 г.

Връзки към сайта на АОП