Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Договаряне без предварително обявление с предмет „Проектиране и изграждане на благоустрояване, доставка и монтаж на параклис, УПИ І на кв.74е в жк. „Георги Бенковски“ и упражняване на авторски надзор”

Договаряне без предварително обявление с предмет „Проектиране и изграждане на благоустрояване, доставка и монтаж на параклис, УПИ І на кв.74е в жк. „Георги Бенковски“ и упражняване на авторски надзор”

възложена 00339-2019-0008/2019-06-24 Публикувал: Мария Караиванова
С Решение № РД/02-00263 от 05.04.2019 г., влязло в сила на 16.04.2019 г., е прекратена откритата с Решение № РД/02-00144 от 27.02.2019 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и благоустрояване на обекти на територията на Община Ямбол и упражняване на авторски надзор, по четири обособени позиции” в частта по обособена позиция № 4: „Проектиране и изграждане на благоустрояване, доставка и монтаж на параклис, УПИ І на кв.74е в жк. „Георги Бенковски“, поради неподаване на оферти за тази позиция и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени. Поръчката включва в обхвата си следните три дейности: 1. Проектиране; 2. Упражняване на авторски надзор по време на СМР; 3. Извършване на строително-монтажни работи.

Файлове към обществената поръчка

 

Покана

PDF файл; 484 KB
Дата на публикуване: 24.06.2019 г.
 

еЕЕДОП

PDF файл; 548 KB
Дата на публикуване: 24.06.2019 г.
 

Приложения

PDF файл; 1.11 MB
Дата на публикуване: 24.06.2019 г.
 

еЕЕДОП

ZIP файл; 100 KB
Дата на публикуване: 24.06.2019 г.
 
Дата на публикуване: 24.06.2019 г.
 

Решение

PDF файл; 223 KB
Дата на публикуване: 15.07.2019 г.
 

Доклад

PDF файл; 140 KB
Дата на публикуване: 15.07.2019 г.
 

Протокол

PDF файл; 178 KB
Дата на публикуване: 15.07.2019 г.
 

Протокол

PDF файл; 143 KB
Дата на публикуване: 15.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.
 

Договор

PDF файл; 1.44 MB
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.

Връзки към сайта на АОП