Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол”

„Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол”

затворена 00339-2019-0009 /2019-07-03 Публикувал: Свилен Раднев
„Ремонтно-възстановителни работи по укрепване на подпорна стена на разделително съоръжение на р. Тунджа при км. 31+200, възстановителни работи на преливник, водобоен кладенец, както и реконструкция чрез изграждане на рибен проход при водоразделително съоръжение на река Тунджа при град Ямбол”================== На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП подлежащата на заличаване информация в публикуваните документи е заличена на съответното място.

Файлове към обществената поръчка

 

ЕЕДОП_.pdf

PDF файл; 2.52 MB
 

Протокол № 1

PDF файл; 2.20 MB
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 

Протокол № 2

PDF файл; 892 KB
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 

Протокол № 3

PDF файл; 1.27 MB
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 

Протокол № 4

PDF файл; 922 KB
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 

Доклад

PDF файл; 0.99 MB
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.
 

Решение

PDF файл; 501 KB
Дата на публикуване: 01.08.2019 г.

Връзки към сайта на АОП