Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на професионални кухненски уреди и електроуреди за нуждите на детски градини, детски ясли и детска кухня и социални услуги на територията на Община Ямбол по четири обособени позиции

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на професионални кухненски уреди и електроуреди за нуждите на детски градини, детски ясли и детска кухня и социални услуги на територията на Община Ямбол по четири обособени позиции

затворена 9089924/2019-07-04 Публикувал: Даниела Желева
С настоящата обществена поръчка се цели избор на изпълнител, който да извърши след възлагане, доставка, монтаж и пускане в експлоатация на професионални кухненски уреди и електроуреди. Обществената поръчка е разделена на обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Стерилизатори”; Обособена позиция № 2 „Газови печки”; Обособена позиция № 3 „Перални, сушилни и хладилни шкафове“; Обособена позиция № 4 „Професионална пералня и сушилня“; Възлагането на Обособена позиция № 4 „Професионална пералня и сушилня“ е във връзка с реализацията на Проект „Модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги в Дом за стари хора с отделение за лежащо болни гр. Ямбол, чрез оборудване на перално помещение и закупуване на болнични легла“, финансиран със средства от Фонд Социална закрила. ВАЖНО!На основание чл.188, ал.2 във връзка с § 131, ал.1 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 ч. на 18.07.2019 г. На основание чл. 192, ал. 4, изр. второ от ЗОП са публикувани Протокол за действията по чл. 97, ал. 3 и 4 от ППЗОП и Протоколи по чл. 192, ал. 4 от ЗОП съответно за обособена позиция №№ 2, 3 и 4. На основание чл. 192, ал. 4, изр. второ от ЗОП на 21.08.2019 г. са публикувани Протоколи по чл. 192, ал. 4 от ЗОП за обособена позиция №1. На основание чл. 193, във връзка с чл. 110, ал. 2, т. 4, б. "а" от Закона за обществените поръчки е публикувано Съобщение за прекратяване на обществената поръчка чрез събиране на оферти в частта за Обособена позиция № 2 "Газови печки".

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 04.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 04.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 04.07.2019 г.
 

Приложение 1 и 2_.pdf

PDF файл; 986 KB
Дата на публикуване: 04.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 04.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 15.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 14.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 14.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 14.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 21.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 28.08.2019 г.

Връзки към сайта на АОП