Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Доставка чрез закупуване на един брой нов автомобил за нуждите на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“

„Доставка чрез закупуване на един брой нов автомобил за нуждите на проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община Ямбол“

затворена 9089985/2019-07-05 Публикувал: Даниела Желева
Доставка на нов, неизползван автомобил, с технически данни отговарящи на изискванията, посочени в техническата спецификация (или да надхвърлят минималните изисквания) ================================================================================================================= На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки е публикувано разяснение във връзка с постъпило писмено искане с вх. № 2801-12779 от 10.07.2019 г. ================================================================================================================= На основание чл. 192, ал. 4, изр. второ от ЗОП на 17.09.2019 г. са публикувани Протоколи по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
 

Образци-МПС.docx

DOCX файл; 152 KB
Дата на публикуване: 05.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 11.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 17.09.2019 г.

Връзки към сайта на АОП