Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Договаряне без предварително обявление с предмет: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен рог”, гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”.

Договаряне без предварително обявление с предмет: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен рог”, гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”.

възложена 00339-2019-0010/2019-07-15 Публикувал: Мария Караиванова
Договаряне без предварително обявление с предмет: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен рог”, гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”. С Решение № РД/02-00262 от 05.04.2019 г., влязло в сила на 16.04.2019 г., е прекратена откритата с Решение № РД/02-00144 от 27.02.2019 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, изграждане и благоустрояване на обекти на територията на Община Ямбол и упражняване на авторски надзор, по четири обособени позиции”, в частта по Обособена позиция № 2: „Проектиране и изграждане на паркинг, УПИ II, кв. 10 по ПУП-ПР на жк „Златен рог”, гр. Ямбол и упражняване на авторски надзор”, поради неподаване на оферти за тази позиция и първоначално обявените условия на поръчката не са съществено променени.

Файлове към обществената поръчка

 

Покана

PDF файл; 947 KB
Дата на публикуване: 15.07.2019 г.
 

Образци

PDF файл; 1.95 MB
Дата на публикуване: 15.07.2019 г.
 

еЕЕДОП

ZIP файл; 95.0 KB
Дата на публикуване: 15.07.2019 г.
 

Решение

PDF файл; 184 KB
Дата на публикуване: 07.08.2019 г.
 

Доклад

PDF файл; 139 KB
Дата на публикуване: 07.08.2019 г.
 

Протокол

PDF файл; 175 KB
Дата на публикуване: 07.08.2019 г.
 

Протокол

PDF файл; 178 KB
Дата на публикуване: 07.08.2019 г.
 

Обявление

PDF файл; 576 KB
Дата на публикуване: 11.09.2019 г.
 

Договор

PDF файл; 1.52 MB
Дата на публикуване: 11.09.2019 г.
 
Дата на публикуване: 11.09.2019 г.
 
Дата на публикуване: 11.09.2019 г.
 
Дата на публикуване: 06.12.2019 г.

Връзки към сайта на АОП