Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки за деца от 3 до 12 години на територията на гр. Ямбол, община Ямбол”

„Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки за деца от 3 до 12 години на територията на гр. Ямбол, община Ямбол”

затворена 9090417/2019-07-17 Публикувал: Свилен Раднев
„Проектиране, изграждане и упражняване на авторски надзор на детска площадка за деца до 3 години и на детски площадки за деца от 3 до 12 години на територията на гр. Ямбол, община Ямбол” ================================================================================================================= На основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП подлежащата на заличаване информация в публикуваните документи е заличена на съответното място.

Файлове към обществената поръчка

 

Информация

PDF файл; 59.0 KB
Дата на публикуване: 17.07.2019
 

Обява

PDF файл; 682 KB
Дата на публикуване: 17.07.2019
 

Документация

PDF файл; 1.16 MB
Дата на публикуване: 17.07.2019
 

Образци

PDF файл; 522 KB
Дата на публикуване: 17.07.2019
 
Дата на публикуване: 17.07.2019
 
Дата на публикуване: 17.07.2019
 
Дата на публикуване: 17.07.2019
 
Дата на публикуване: 17.07.2019
 
Дата на публикуване: 17.07.2019
 

ситуация ДЯ Щурче.pdf

PDF файл; 1.35 MB
Дата на публикуване: 17.07.2019
 
Дата на публикуване: 17.07.2019
 
Дата на публикуване: 08.08.2019

Връзки към сайта на АОП