Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“, представляващ сграда за търговия с идентификатор: 87374.541.40.1, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 37“

„Текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“, представляващ сграда за търговия с идентификатор: 87374.541.40.1, с адрес: гр. Ямбол, ул. „Търговска“ № 37“

затворена 9090747/2019-07-26 Публикувал: Мария Караиванова
Целта на обществената поръчка е изпълнението на текущ ремонт на козирката на пазар „Стара автогара“ в гр.Ямбол чрез полагане на нова рулонна хидроизолация от два пласта. Пазар „Стара автогара“ е едно от най-посещаваните обществени места в гр.Ямбол и ремонтните дейности ще допринесат за подобряване на защитата от атмосферните условия на работещите и клиентите на търговската сграда и респективно за подобряване на експлоатационните условия.

Файлове към обществената поръчка

 

Обява

PDF файл; 1.58 MB
Дата на публикуване: 26.07.2019 г.
 

Информация

PDF файл; 656 KB
Дата на публикуване: 26.07.2019 г.
 

Документация

PDF файл; 3.09 MB
Дата на публикуване: 26.07.2019 г.
 

Образци

PDF файл; 1.21 MB
Дата на публикуване: 26.07.2019 г.
 

Приложение № 1

PDF файл; 774 KB
Дата на публикуване: 26.07.2019 г.
 

Приложение № 2

PDF файл; 1.05 MB
Дата на публикуване: 26.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 26.07.2019 г.
 

Приложение № 11.1

XLS файл; 31.5 KB
Дата на публикуване: 26.07.2019 г.
 

Разяснение

PDF файл; 384 KB
Дата на публикуване: 31.07.2019 г.

Връзки към сайта на АОП