Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Водопровод и канализация по улици в кв.20, кв.23, кв.24 к-с „Диана“ – I етап: „Водопровод от новопроектиран водопровод за УПИ VII-25, кв.20 до съществуващ уличен водопровод по ул. „Граф Игнатиев“; Канализация от о.т. 436 да включване в съществуваща канализация Б ф 1200 по ул. „Граф Игнатиев и от о.т. 433 до о.т.435

„Водопровод и канализация по улици в кв.20, кв.23, кв.24 к-с „Диана“ – I етап: „Водопровод от новопроектиран водопровод за УПИ VII-25, кв.20 до съществуващ уличен водопровод по ул. „Граф Игнатиев“; Канализация от о.т. 436 да включване в съществуваща канализация Б ф 1200 по ул. „Граф Игнатиев и от о.т. 433 до о.т.435

възложена 9090852/2019-07-30 Публикувал: Мария Караиванова
Изпълнението на обществената поръчка включва дейностите, които са свързани с извършването на ново строителство, в т.ч.: 1. Ново строителство на улични водопроводи и канализации за бъдещи улици между кв. 20, кв.23 и кв. 24, к-с „Диана“ на територията на община Ямбол; 2. Доставка и влагане на необходимите и съответстващи на техническите спецификации строителни материали и продукти. 3. Извършване на необходимите изпитвания. 4. Отстраняване на проявени дефекти през гаранционните срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.

Файлове към обществената поръчка

 

Обява

PDF файл; 951 KB
Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
 

Информация

PDF файл; 633 KB
Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
 

Документация

PDF файл; 1.61 MB
Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
 

Образци

PDF файл; 1.08 MB
Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
 

Приложение №1

PDF файл; 774 KB
Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
 

Приложение № 2

PDF файл; 783 KB
Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
 

Приложение № 11.1

PDF файл; 162 KB
Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
 

Приложение № 11.1

XLS файл; 39.0 KB
Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
 
Дата на публикуване: 30.07.2019 г.
 

Протокол

PDF файл; 376 KB
Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
 

Протокол

PDF файл; 914 KB
Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
 

Протокол

PDF файл; 1.20 MB
Дата на публикуване: 22.08.2019 г.

Връзки към сайта на АОП