Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: "Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея"

"Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея"

затворена 9091282/2019-08-12 Публикувал: Мариана Петрова
"Доставка чрез закупуване на строителни и ВИК материали за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към нея" ================================================================================================================= На основание чл. 189 от Закона за обществените поръчки е публикувано Разяснение с изх. № 2801-15542 от 19.08.2019 г. =================================================================================================================ВАЖНО!На основание чл.188, ал.2 във връзка с § 131, ал.1 от ЗОП срокът за получаване на оферти се удължава до 17.00 ч. на 26.08.2019 г. ================================================================================================================= На основание чл. 192, ал. 4, изр. второ от ЗОП на 09.09.2019 г. са публикувани Протоколи по чл. 192, ал. 4 от ЗОП

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 12.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 19.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 22.08.2019 г.
 
Дата на публикуване: 09.09.2019 г.

Връзки към сайта на АОП