Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции“

„Специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции“

възложена 9091967/2019-08-29 Публикувал: Даниела Желева
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на специализиран превоз на деца и ученици за учебната 2019/2020 г. в Община Ямбол във връзка с чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование по четири обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут: гр. Ямбол – с. Чарган - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 2 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол – с. Калчево - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция № 3 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Безмер - ОУ „Христо Смирненски", гр. Ямбол и обратно»; Обособена позиция №4 «Специализиран превоз на деца и ученици, за които са налице условията по чл. 283, ал. 2 от ЗПУО по следния маршрут – гр. Ямбол - с. Завой –– Професионална гимназия по лека промишленост, екология и химични технологии, гр. Ямбол и обратно» ================================================================================================================= На основание чл. 192, ал. 4, изр. второ от ЗОП 12.09.2019 г. е публикуван Протокол за действията по чл. 97, ал. 3 и 4 от ППЗОП и чл. 192, ал. 4 от ЗОП.

Файлове към обществената поръчка

 
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.
 

Obrazci - specializiran prevoz.docx

DOCX файл; 78.1 KB
Дата на публикуване: 29.08.2019 г.

Връзки към сайта на АОП