Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по осем обособени позиции

„Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдените областна и републиканска транспортни схеми, по осем обособени позиции

затворена 00339-2020-0002/2020-02-05 Публикувал: Мария Караиванова
Предметът на настоящата обществена поръчка е извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената областна и републиканска транспортни схеми по осем обособени позиции, както следва: Позиция № 1: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Свиленград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (Маршрутно разписание (МР) №28101)” Позиция № 2: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Пловдив-Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-05.45ч.), част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол” Позиция № 3: „Обществен превоз на пътници по автобусните линии Ямбол-Тополовград (МР-№28101 и 28102, час на тръгване от Ямбол-08.00ч. и 16.00ч.) и Сливен-Ямбол (МР-№28201; 28202; 28203; 28204; 28205; 28206 и 28207, час на тръгване от Ямбол–06.30ч., 08.30ч., 10.30ч., 12.30 ч., 14.30 ч., 16.30ч. и 18.30ч.), част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол” Позиция № 4: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Карнобат, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-08.00ч.)” Позиция № 5: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Нова Загора, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101 и 28201, час на тръгване от Ямбол-07.30ч. и 13.45ч.)” Позиция № 6: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Димитровград, част от Републиканската транспортна схема, квота на Община Ямбол (МР-№28101, час на тръгване от Ямбол-07.00ч.)” Позиция № 7: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Елхово (експресна линия), част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол (час на тръгване от Ямбол-07.00ч.)” Позиция № 8: „Обществен превоз на пътници по автобусната линия Ямбол-Болярово, част от Областната транспортна схема, квота на Община Ямбол (час на тръгване от Ямбол-13.20ч. /само делнични дни/)”

Файлове към обществената поръчка

 

Решение

PDF файл; 383 KB
 

Обявление

PDF файл; 807 KB
 

Документация

PDF файл; 1.61 MB
 

Образци

PDF файл; 17.5 MB
 

Образци

DOC файл; 314 KB
 

Разяснение

PDF файл; 678 KB
Дата на публикуване: 21.02.2020 г.
 
Дата на публикуване: 04.03.2020 г.
 
Дата на публикуване: 18.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 18.05.2020 г.
 

Протокол № 1

PDF файл; 118 KB
Дата на публикуване: 18.05.2020 г.
 

Протокол № 2

PDF файл; 107 KB
Дата на публикуване: 18.05.2020 г.
 

Протокол № 3

PDF файл; 100 KB
Дата на публикуване: 18.05.2020 г.
 
Дата на публикуване: 18.05.2020 г.

Връзки към сайта на АОП