Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”

„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители с бюджет към Община Ямбол”

затворена 00339-2020-0004/2020-02-28 Публикувал: Даниела Желева
При изпълнение на поръчката следва да се изработят, отпечатат и доставят ваучери за храна, използвани като средство за замяна от работещите служители, в търговски обекти осъществяващи дейност в съответствие с изискванията на Закона за храните, с които операторът (изпълнителят) има сключени договори за обслужване, за нуждите на Община Ямбол и за следните второстепенни разпоредители с бюджет към Община Ямбол: СУ Дом стари хора и Домашен социален патронаж; Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания, Центрове за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания и Защитено жилище за лица с умствена изостаналост; Комплекс за социални услуги за деца и възрастни (КСУДВ); Детски ясли и детска кухня; Общинско предприятие „Платени зони за паркиране и общински пазари”; ОП „Комунални и обредни дейности”; ОП „Паркове и зони за отдих и спорт”; ОП „Туризъм и култура”.

Файлове към обществената поръчка

 

Reshenie vaucheri 2020.pdf

PDF файл; 567 KB
 

Obqvlenie vaucheri 2020.pdf

PDF файл; 1.01 MB
 

Dokumentaciq vaucheri 2020.pdf

PDF файл; 5.40 MB
 

EЕДОП.doc

DOC файл; 244 KB
 

Obrazci za popalvane.doc

DOC файл; 138 KB

Връзки към сайта на АОП