Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Договаряне без предварително обявление с предмет

Договаряне без предварително обявление с предмет

възложена 00339-2020-0003/2020-02-28 Публикувал: Даниела Желева
Предметът на поръчката включва преработка на Част „Архитектурна” (включително подвижно обзавеждане); Част „Конструктивна”; Част „Електрическа” (слаботокови и силнотокови инсталации, включително външно осветление); Част „Водоснабдяване и канализация” (сградна и площадкова В и К мрежа); Част „Отопление, вентилация и климатизация”; Част „Технологична” – голяма зала (осветление и мултимедия); Част „Паркоустрояване и благоустрояване”; Част „Пожарна безопасност”; Част „План по безопасност и здраве”; Част „Сметна документация”, както и изработване на Част „Енергийна ефективност”; Част „Геодезическа” и Част „План за управление на строителните отпадъци”.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП