Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Публична покана с предмет “Изготвяне на рекламно информационни материали по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ”

Публична покана с предмет “Изготвяне на рекламно информационни материали по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ”

изпълнен 9023169 /2013-12-02 Публикувал: Свилен Раднев
Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за свободно сваляне до крайния срок за получаване на достъп до нея, а именно - 09.12.2013 г., 17:00 часа. Предметът на настоящата процедура е “Изготвяне на рекламно информационни материали по проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център в община Ямбол”, финансиран от оперативна програма „Техническа помощ”. В рамките на настоящата обществена поръчка Изпълнителят следва да извърши дизайн, предпечат, печат и доставка на: 1/ 500 бр. рекламни календари, разгънат формат 330 х 440 мм, 12 страници, 330 х 220 мм на 150 гр./м гланц плюс удължена корица 330 х 480 мм /разгънат формат/ на 300 гр./м гланц с фирмено лого в 4 цвята. Изданието следва да съдържа справочна информация: - брой работни дни в месеца; - официални национални празници; - именни дни. 2/ 1000 бр. информационни справочника с текстова и графична информация - формат А4, (4+4 цветност), 2 коли (16 страници), 130 грама хартия гланц. ***Подробна информация за това изискване се съдържа в Техническата спецификация по Приложение 21, с която участниците следва да се съобразят при подаване на своите оферти.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП