Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Публична покана с предмет “Избор на изпълнител за изготвяне на тръжни документации и провеждане на обществени обсъждания по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, ДБФП BG161PO

Публична покана с предмет “Избор на изпълнител за изготвяне на тръжни документации и провеждане на обществени обсъждания по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, ДБФП BG161PO

прекратена 9023170/2013-12-02 прекратена на: 12.12.2013 Публикувал: Свилен Раднев
До изтичане на крайния срок за получаване на оферти – 09.12.2013г., 17:00 часа, в община Ямбол не е постъпила нито една оферта за участие по посочената поръчка, констатирано в протокол 1/10.12.2013г. от длъжностните лица, назначени със заповед РД/02-00764/09.12.2013г. на кмета на община Ямбол, въз основа на което с Решение РД/02-00776 от 12.12.2013 г. на кмета на община Ямбол и на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки процедурата за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по реда на чл.14, ал.4, т.2, във връзка с разпоредбите на Глава осма „а” от ЗОП с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на тръжни документации и провеждане на обществени обсъждания по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”, ДБФП BG161PO001/5-02/2012/020”, публикувана в АОП под номер: 9023170 от 02.12.2013г., е ПРЕКРАТЕНА. В раздел "Файлове към обществената поръчка" към тази публикация е публикувано посоченото решение. Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за свободно сваляне до крайния срок за получаване на достъп до нея, а именно - 09.12.2013 г., 17:00 часа.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП