Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Публична покана с предмет "Комплексно почистване на сградата на община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34 "

Публична покана с предмет "Комплексно почистване на сградата на община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34 "

изпълнен 9023350/2013-12-04 Публикувал: Свилен Раднев
Комплексно почистване на сградата на община Ямбол и прилежащия й терен – ул.”Г. С. Раковски” № 7, комплексно почистване на помещение в Областен информационен център на ул.”Търговска” № 34 Документацията по настоящата обществена поръчка бе достъпна за сваляне до 17:00 часа на 11.12.2013г.(крайният срок за получаване на документация за участие).

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП