Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”.

„Поддръжка и текущ ремонт на уличното осветление в Община Ямбол”.

възложена 9023353/2013-12-04 Публикувал: Мария Караиванова
Към настоящата процедура е прикачен файл "Протокол от публична покана за ремонт на улично осветление". Целта на поръчката е извършването на поддръжка и текущи ремонти на уличното осветление на територията на община Ямбол. Обект на публичната покана е извършването на услуги за поддръжка на таблата за улично осветление, захранващата мрежа за улично осветление, стълбовната мрежа, осветителните тела, отстраняване на аварии по съоръженията за улично осветление. Съществуващите улични осветителни тела са за натриеви лампи високо налягане с мощности 50, 70, 100, 150 вата и живачни лампи с мощности 125 и 250 вата. Съществуващите паркови осветителни тела са за натриеви лампи високо налягане /НЛВН/ с мощности 50 и 70 W и са тип „Сфера" с диаметри 400 и 500 мм. Затварянето на капаците на стоманотръбните стълбове, на които затварящите механизми не работят, ще се извършва посредством поцинкована лента 19/0,55 мм с пристягаща скоба. Настройването на часовниците за улично осветление ще се извършва с програматори, предоставени от община Ямбол заедно с инструкции за работа с тях.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП