Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

„Разработване на стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво”

затворена 9023721/2013-12-10 Публикувал: Светлана Сарандева
Предмет на настоящата процедура по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки е разработване на Стратегически документи за провеждане на интегрирани политики на местно ниво както следва: Общински план за развитие на община Ямбол за периода 2014 - 2020 година; Вътрешни правила и методики за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретни политики от общинска администрация Ямбол; Стратегия за насърчаване на публично-частните партньорства 2014-2020 г.; Стратегия за управление на общинската собственост.

Файлове към обществената поръчка

 

Протокол.pdf

PDF файл; 3.37 MB

Връзки към сайта на АОП