Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Доставка на компютърна техника и метални архивни шкафова за нуждите на Община Ямбол

Доставка на компютърна техника и метални архивни шкафова за нуждите на Община Ямбол

затворена 9023924/2013-12-13 Публикувал: Стефка Христозова
Предметът включва следните обособени позиции: Обособена позиция 1- Доставка на компютърна техника Обособена позиция 2 – Доставка на метални архивни шкафове Предложение може да се направи за една или няколко обособени позиции

Файлове към обществената поръчка

 

scan0059.pdf

PDF файл; 1.03 MB

Връзки към сайта на АОП