Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на работниците и служителите на Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Дом за деца лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин

„Доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на работниците и служителите на Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Дом за деца лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин

възложена 9023963/2013-12-14 Публикувал: Даниела Желева
Протокол от работата на длъжностни лица утвърден на 03.01.2014 г. относно разглеждане и оценка на получените оферти. Предметът на поръчката включва доставка на работно облекло и работни обувки за нуждите на работниците и служителите на Детски ясли и Детска кухня, Социални услуги Дом стари хора и Домашен социален патронаж, Дом за деца лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин", ОП „ Общински пазари и платени зони за паркиране ", ОП „Комунални дейности", Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, Сектор Превенция и опазване на обществения ред, дейност „Здравен кабинет в детски градини и училища”. Ориентировъчните количества работни облекла и работни обувки, и техническите спецификации са посочени в Приложения № 5.а-5.з

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП