Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, дейности по информиране

Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, дейности по информиране

затворена 00339-2014-0008/2014-03-27 Публикувал: Мария Караиванова
На 17.06.2014 г. към настоящата процедура е прикачен файл "Отваряне на ценови оферти" с информация за дата, час и място на отваряне на ценовите предложения. На 17.04.2014 г. към настоящата процедура е прикачен файл "Разяснение" във връзка с постъпило запитване по обществената поръчка.На 15.04.2014 г. към настоящата процедура са прикачени файл "Разяснение 2" и Разяснение 3 във връзка с постъпили запитвания по обществената поръчка.На 10.04.2014 г. към настоящата процедура е прикачен файл "Разяснение" във връзка с постъпило запитване по обществената поръчка.Предмет на настоящата процедура е избор на изпълнител за „Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, дейности по информиране, публичност и визуална идентификация на проекта, разработване на програма, режисура, артисти, организация, изпълнение на възстановки, провеждане на опознавателни обиколки и анализи обезпечаващи развитието на туристическия продукт”. Поръчката съдържа пет обособени позиции: Обособена позиция 1: „Разработване на концепция и план за маркетингова комуникация, подготовка и разпространение на рекламни материали, мултимедийно представяне на НАР „Кабиле”, услуги за туристическа интерпретация"; Обособена позиция 2: „Информиране, публичност и визуална идентификация на проекта”; Обособена позиция 3: „Провеждане на опознавателни обиколки”; Обособена позиция 4: „Разработване на програма, режисура, артисти, организация, изпълнение на възстановки”; Обособена позиция 5: „Проучвания и анализи обезпечаващи развитието на туристическия продукт”.

Файлове към обществената поръчка

 

zaglavna.pdf

PDF файл; 205 KB
 

razqsnenie_1.pdf

PDF файл; 778 KB
 

разяснение 17105.pdf

PDF файл; 55.1 KB
 

17876.pdf

PDF файл; 300 KB

Връзки към сайта на АОП