Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: “Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол; Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки; Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти”

“Извършване на дезинсекция, дезакаризация, дезинфекция, дератизация на територията на община Ямбол; Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински детски площадки; Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения и дворни пространства на общински обекти”

затворена 9027850/2014-04-04 Публикувал: Стефка Христозова
Поръчката включва извършването на следните видове дейности: 1. Дезинсекция - включва дейности по аерозолни обработки на улици, паркове, междублокови пространства, водни площи по поречието на р. Тунджа срещу летящите форми на комарите и срещу пълзящи насекоми - /бълхи, хлебарки, мравки/. 2. Дезакаризация – включва дейности относно обработване на детски заведения, детски кътове и площадки, зелени площи, междублокови пространства, терени определени за разходка на кучета и други срещу кърлежи. 3. Дезинфекция - включва дейности относно третиране на улици, дворове и жилищни площи. 4. Прекопаване, разрохкване и дезинфекция на пясъка на общински площадки за игра. 5. Дератизация - включва дейности относно полева и канална обработка срещу вредни гризачи. 6. Извършване на профилактични дезинфекции, дезинсекции и дератизации на помещения на общински обекти” /обработка срещу битови насекоми и вредни гризачи на складове и кухненски помещения в Детски ясли, детска кухня, Дом за деца лишени от родителски грижи „Юрий Гагарин” – Ямбол, Комплекс за социални услуги за деца и възрастни, СУ "Дом стари хора"; ОП "Общински пазари и платени зони за паркиране"; ОП "Комунални дейности", ЦНСТ – 3 бр. и защитено жилище – 1 бр. /

Файлове към обществената поръчка

 

Приложения (6).zip

ZIP файл; 143 KB
 

Протокол (4).pdf

PDF файл; 1.09 MB

Връзки към сайта на АОП