Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект

Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект

изпълнен 00339-2014-0010/2014-04-23 Публикувал: Мария Караиванова
"Извършване на допълнителни строително-монтажни работи на обект "Реставрация, консервация, развитие и експониране на НАР „Кабиле”", във връзка с проект „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции” по Оперативна програма "Регионално развитие", Договор № BG161PO001/3.1-03/2010/022.

Файлове към обществената поръчка

 

образци (3).zip

ZIP файл; 83.0 KB

Връзки към сайта на АОП