Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Упражняване на авторски надзор на изпълнението на инвестиционен проект на обект:

„Упражняване на авторски надзор на изпълнението на инвестиционен проект на обект:

възложена 00339-2014-0009/2014-04-23 Публикувал: Мария Караиванова
Предмета на услугата е „Упражняване на авторски надзор на изпълнението на инвестиционен проект на обект:"Безистен - Културно-информационен център",с местоположение: гр.Ямбол, община Ямбол" по част "Конструкции”", в изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG161PO001/3.1-03/2010/022, проектно предложение „Подобряване и популяризиране на водещи туристически атракции в Ямбол”, схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/3.1-03/2010 „Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции".

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП