Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: “Изграждане на открити площадки за игра на територията на Община Ямбол”

“Изграждане на открити площадки за игра на територията на Община Ямбол”

възложена 9028788/2014-04-29 Публикувал: Даниела Желева
Протокол от 31.05.2014 г. от работа на длъжностни лица, определени да извършат разглеждане и оценка на постъпилите оферти Изпълнението на настоящата обществена поръчка се състои в строително монтажни работи и свързаните с изпълнението на предмета доставки и монтаж на детски съоръжения и паркова мебел, и затревяване на определени територии. С изпълнението на предмета ще се постигне изграждане на нови детски площадки и съоръжения за свободно, широко обществено ползване и други елементи от градското парково обзавеждане. Създаване на места за отдих, подходящи за различните възрастови групи, монтиране на съоръжения за игра изцяло съобразени с изискванията на Наредба №1/12.01.2009г. за условията и реда за устройство и безопасността на площадките за игра, изграждане на подходяща настилка около детските съоръжения, съгласно приложение №6 от Наредба №1 от 12 януари 2009 за условията и реда за безопасността на площадките за игра, поставяне на беседки и пейки. В предмета на настоящата поръчка се включва извършването на всички необходими действия преди въвеждане на площадките в експлоатация, включително и организиране осъществяването на проверка за съответствието на изпълнените площадки с изискванията за безопасност по реда на Наредба №1 и издаване на доклад и/или сертификат за качеството. Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща извършване на СМР на ОБЕКТ: 1. Открита площадка за игра в ж.к."Хале" срещу вх. В и вх. Г на бл. 11 2. Открита площадка за игра в ж.к."Зорница" пред бл.8 - вх. Б и вх.В 3. Открита площадка за игра в ж.к. "Златен рог 1"между бл. 32 и бл. 33 4. Открита площадка за игра в ж.к."Диана" зад бл.2 5. Открита площадка за игра в ж. к. Диана бл.20, 21 и 23; 6. Открита площадка за игра в ж. к. "Граф Игнатиев" пред бл. 74; 7. Открита площадка за игра в ж.к. "Граф Игнатиев" между бл. 58 и бл. 60 8. Открита площадка за игра в ж.к. Първи жилищен район - ул.Стара планина №2 9. Открита площадка за игра в кв.Каргон на юг от бл.6 10. Открита площадка за игра в ж.к. "Златен рог 2" на запад от бл. 15 11. Открита площадка за игра в ж. к. Възраждане на юг от кафе Делина 12. Открита площадка за игра в ж.к. Бенковски бл.20, бл.21

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП