Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Извършване на неуниверсални /куриерски/ пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП“

„Извършване на неуниверсални /куриерски/ пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП“

възложена 9028995/2014-05-08 Публикувал: Даниела Желева
Протокол от 23.05.2014 г. от работа на длъжностни лица, определени да извършат разглеждане и оценка на постъпилите оферти. Извършване на неуниверсални /куриерски/ пощенски услуги за нуждите на Община Ямбол и второстепенните разпоредители към Община Ямбол, които не са възложители по смисъла на ЗОП. Към община Ямбол са включени и следните дейности: Военен отдел; Камерен ансамбъл; Младежки дом, здравни медиатори; Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи и Защитено жилище. Второстепенни разпоредители към Община Ямбол са: Детски ясли и Детска кухня, КСУДВ, ОП „Комунални и обредни дейности“, ОП „Паркове и зони за отдих”, ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране“, ДДЛРГ „Юрий Гагарин“, Социални услуги ДСХ и ДСП.

Файлове към обществената поръчка

 

PP_kurierski uslugi.zip

ZIP файл; 7.80 MB

Връзки към сайта на АОП