Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Предоставяне на на далекосъобщителни услуги, чрез фиксирана телефонна мрежа

Предоставяне на на далекосъобщителни услуги, чрез фиксирана телефонна мрежа

прекратена 9029059/2014-05-09 Публикувал: Мария Караиванова
"Предоставяне на на далекосъобщителни услуги, чрез фиксирана телефонна мрежа за необходимостта от комуникационно обслужване на Община Ямбол, ОП „Комунални и обредни дейности”, ОП „Общински пазари и платени зони за паркиране”, „Детски ясли и детска кухня”, “Комплекс за социални услуги за деца и възрастни”, „Социални услуги – Дом за стари хора и Домашен социален патронаж – ДСХ и ДСП”, ДДЛРГ „Юрий Гагарин” и ОП „Паркове и зони за отдих” и специализирани доставки и услуги, свързани с тази дейност - Пренос на глас и звук в реално време за осъществяване на национални и международни разговори, както в мрежата на доставчика така и в други мобилни и фиксирани мрежи за услугите ползвани от Възложител;Осигуряване на техническа поддръжка на всички постове по схемата 24х7х365 HelpDesk.; запазване на съществуващите, географски номера, ползвани от Възложителя, включително вътрешно учрежденски номера и запазване на ползваните до момента услуги, като географски номера, като се гарантира възможност за преносимост; запазване териториалното разположение на всички постове и предоставянето им чрез наземна кабелна свързаност;.Свързването да се осъществява чрез интерфейс, съвместим с клиентското оборудване, даващ възможност, предоставяните телефонни услуги да отговарят на посочените спецификации:Стандарти ЕТSI: EG 201 184; EG 201 188 V1.2.1 (2000-01),Поддържане на audio-codec G.711 a-Law за осигуряване качество на гласовата услуга,Телефония 3,1 kHz, (ETS 300 111),Телетекст, (ETS T/NA 1 (90) 03),Телефакс група 3 и 4, (ETS 300120) - възможност за изпращане и получаване на факс съобщения през всеки предоставен аналогов порт (POTS и ISDN), като участника да осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и мрежата си;услугите да осигуряват пренос на данни чрез модемни връзки - през всеки предоставен аналогов или цифров порт (POTS и ISDN), като участника да осигури за своя сметка съвместимост между наличното оборудване на Възложителя и мрежата си, без заплащане на допълнителни еднократни или месечни такси.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП