Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦАО, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ - В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”.

„ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИ ПАСПОРТИ НА СГРАДИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ ПО ПРОЕКТ „ПОДГОТОВКА НА ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ ЗА ОБЕКТИ В ОБЩИНА ЯМБОЛ - В ПОДКРЕПА ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД”.

изпълнен 9029058/2014-05-09 Публикувал: Свилен Раднев
Протокол от заседанията на длъжностните лица е поместен в раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================= Документацията по настоящата процедура беше достъпна до 16.05.2014 г. , 17:00 ч. ================================================================================================================= Предметът на обществената поръчка е изготвяне на технически паспорти, съгласно чл.176а от Закон за устройство на територията /ЗУТ/ на сгради публична общинска собственост на територията на Община град Ямбол по обособени позиции: - Обособена позиция № 1: „Изготвяне на Технически паспорт на Детска ясла "Слънчево детство"; - Обособена позиция № 2: „Изготвяне на Технически паспорт на Детска ясла "Мечо пух"; - Обособена позиция № 3: „Изготвяне на Технически паспорт на Целодневна детска градина "Свобода"; - Обособена позиция № 4: „Изготвяне на Технически паспорт на Художествена галерия Жорж Папазов”.

Файлове към обществената поръчка

Връзки към сайта на АОП