Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Избор на изпълнител за изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на обекти, собственост на Община Ямбол по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

„Избор на изпълнител за изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на обекти, собственост на Община Ямбол по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”

възложена 00339-2014-0016/2014-06-30 Публикувал: Мария Караиванова
Договорите за подизпълнение към договора по обособена позиция 1, са публикувани на 01.04.2015 г. в раздел "Файлове към обществената поръчка" ==================================================================================== Сключеният договор с избрания изпълнител за Обособена позиция 1, както и всички приложения към него, са публикувани в Профила на купувача на 01.04.2015г., в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================= Сключеният договор с избрания изпълнител за Обособена позиция 6, както и всички приложения към него, са публикувани в Профила на купувача на 05.03.2015г., в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================= Сключеният договор с избрания изпълнител за Обособена позиция 4, както и всички приложения към него, са публикувани в Профила на купувача на 09.02.2015г., в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================= Сключените договори с избраните изпълнители за Обособена позиция 3, 5 и 7, както и всички приложения към тях, са публикувани в Профила на купувача на 28.01.2015г., в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================= Сключеният договор с избрания изпълнител за Обособена позиция 2, както и всички приложения към него, са публикувани в Профила на купувача на 07.01.2015г., в Раздел "Файлове към обществената поръчка". ================================================================================================================= НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ: Във връзка с участието Ви в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за изготвяне на работни инвестиционни проекти за основен ремонт/ реконструкция на обекти, собственост на Община Ямбол по проект „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период” и на основание чл. 69а, ал.3 от Закона за обществените поръчки, Ви уведомяваме, че ценовите оферти на отговарящите на изискванията на Възложителя участници по настоящата поръчка ще бъдат отворени в 14.00 часа на 02.12.2014 г. в стая № 203 в сградата на Община Ямбол. При отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване. (това съобщение е публикувано на 27.11.2014г.) ================================================================================================================= Документацията по настоящата обществена поръчка бе свалена на 21.07.2014г. в 17:00 часа. ================================================================================================================= На 18.07.2014 г. към настоящата поръчка са прикачени файлове с Разяснение 6, 7 и 8.На 11.07.2014 г. към настоящата поръчка са прикачени файлове с Разяснение 3, 4 и 5. На 09.07.2014 г. към настоящата поръчка е прикачен файл Разяснение 2. Разясненията по настоящата поръчка са публикувани като прикачени файлове в Раздел "Файлове към обществената поръчка" към тази поръчка. ================================================================================================================= Изработване на Работни инвестиционни проекти за основен ремонт/реконструкция на обекти, собственост на Община Ямбол по проект: „Подготовка на инвестиционни проекти за обекти в община Ямбол - в подкрепа за следващия програмен период”: 1. Обособена позиция № 1 „Инвестиционно проектиране на Централна градска част - 1“, включваща: част от площадно пространство на площад „Освобождение”, представляващо парк, каре между източна част на площад „Освобождение” и ул.”Бяло море” и ул.”Търговска” и ул.”Г.С.Раковски” – пешеходна зона и зелени площи; пешеходна ул.”Г.С.Раковски”, ограничена между ул.”Преслав” и ул.”Генерал Заимов”. 2. Обособена позиция № 2 „Инвестиционно проектиране на Централна градска част - 2“, включваща: част от ул.”Кара Кольо, ведно с тротоари, ограничена от ул.”Преслав и ул.”Богомил”; - част от ул.”Стефан Караджа”, ведно с тротоари, ограничена от ул.”Търговска” и ул.”Г.С.Раковски”; - част от ул.”Стефан Стамболов”, ведно с тротоари, ограничена от ул.”Стефан Караджа” и ул.”Богомил”; - част от ул.”Търговска”, ведно с тротоари и зелени площи, ограничена от ул.”Богомил”, ул.”Срем” и ул.”Граф Игнатиев”. 3. Обособена позиция № 3 „Инвестиционно проектиране на участък от ул. "Преслав" и междублокови пространства“, включваща: участък от ул. "Преслав" на север от ул. "Димитър Благоев", от осова точка 1337 до осова точка 702; междублокови пространства в ж.к. "Г. Бенковски" м/у: бл. 18 и 19; м/у бл. 8 и бл.9; м/у бл. 13 и бл. 14. 4. Обособена позиция № 4 „Инвестиционно проектиране на ДЯ "Слънчево детство", с обща застроена площ 1 308 м2 и прилежащо дворно пространство от 2 037 м2, Представлява масивна триетажна сграда с носещи стени, построена през 1963 г, и се състои от: мазе – котелно, пералня, сушилня, кухни и склаводи помощения; І етаж – 2 спални, 2 занимални, офиси, санитарни възли, канцеларии, лекарски кабинет; - ІІ етаж – спалня, занималня, 3 офиса, 2 зали, 2 приемни, санитарен възел, лаборатория, кабинет и 2 склада; ІІІ етаж – спалня, занималня, 3 офиса, 2 зали, 2 приемни, санитарен възел, лаборатория, кабинет и 2 склада. 5. Обособена позиция № 5 „Инвестиционно проектиране на ДЯ "Мечо пух", с обща застроена площ 1 384 м2 и прилежащо дворно пространство 620 м2. Представлява масивна друетажна сграда със сутерен и носещи стени, построена през 1970 г. Състои се от:сутерен – пералня, сушилня, кухня, котелно и складови помещения; първи етаж – 2 спални, 2 занимални, 2 помещения за миене, 2 офиса, 2 гардеробни, 2 изолатора, складове и лекарски кабинет; втори етаж - 2 спални, 2 занимални, 2 санитарни възела, 2 помещения за миене, 2 изолатора, 2 офиса, кабинети, склад и две тераси. 6. Обособена позиция № 6 „Инвестиционно проектиране на ЦДГ "Свобода", с обща застроена площ 1 237 м2 и прилежащо дворно пространство от 2 000 м2. ЦДГ „Свобода“ представлява масивна сграда – детска градина, сгроена през 1976 г. и представлява едноетажно и двуетажно тяло с топла връзка. Двуетажното тяло се състои от сутерен, в който са разположени – кухня, пералня, котелно; І и ІІ етаж – 2 занимални, гардероб, санитален възел, склад и офис. Едноетажното тяло с топла връзка се състои от – кабинети на директор, хол, преподаватели и изолатор. В поземления имот е разположена и едноетажна масивна сграда, строена през 1948 г. със ЗП – 92 кв.м. 7. Обособена позиция № 7 „Инвестицонно проектиране на Художествена галерия „Жорж Папазов, с обща застроена площ 2 205 м2 и прилежащо пространство от 618 м2. Обектът представлява комплекс от три сгради – бивша Синагога, топла двуетажна връзка и високо тяло, от три етажа и сутерен. Бившата Синагога - паметник на културата с местно значение - е двуетажна сграда със сутерен, построена през 20-те години на ХХ век, а през 80-те е адаптирана за художествена галерия. Чрез преустройство на сградата са обособени две изложбени зали зали, а в сутерена - фондохранилището на картинната галерия. Топла връзка композиционно свързва бившата синагога с триетажната сграда на комплекса. Топлата връзка е на два етажа и сутерен.

Файлове към обществената поръчка

 

Разяснение 1 (2).pdf

PDF файл; 82.9 KB
 

РАЗЯСНЕНИЕ 2.pdf

PDF файл; 234 KB
 

Разяснение_3.pdf

PDF файл; 458 KB
 

Разяснение_4.pdf

PDF файл; 310 KB
 

Разяснение_5.pdf

PDF файл; 516 KB
 

Разяснение_6.pdf

PDF файл; 93.1 KB
 

Разяснение_7.pdf

PDF файл; 33.9 KB
 

Разяснение_8.pdf

PDF файл; 39.0 KB
 

Договор ОП2.pdf

PDF файл; 7.38 MB
Дата на публикуване: 07.01.2015
 
Дата на публикуване: 28.01.2015г
 
Дата на публикуване: 28.01.2015г
 
Дата на публикуване: 28.01.2015
 
Дата на публикуване: 09.02.2015
 
Дата на публикуване: 12.02.2015
 
Дата на публикуване: 12.02.2015
 
Дата на публикуване: 12.02.2015
 
Дата на публикуване: 12.02.2015
 
Дата на публикуване: 12.02.2015
 
Дата на публикуване: 05.03.2015
 
Дата на публикуване: 13.03.2015
 
Дата на публикуване: 20.04.2015
 
Дата на публикуване: 26.06.2015
 
Дата на публикуване: 26.06.2015
 
Дата на публикуване: 04.09.2015
 
Дата на публикуване: 07.09.2015
 
Дата на публикуване: 11.09.2015
 
Дата на публикуване: 08.10.2015
 
Дата на публикуване: 08.10.2015
 
Дата на публикуване: 08.10.2015
 
Дата на публикуване: 08.10.2015
 

Платено по ОП 2.pdf

PDF файл; 240 KB
Дата на публикуване: 12.10.2015
 

платено по ОП 3.pdf

PDF файл; 240 KB
Дата на публикуване: 12.10.2015
 

платено по ОП 4.pdf

PDF файл; 241 KB
Дата на публикуване: 12.10.2015
 

платено по ОП 6.pdf

PDF файл; 240 KB
Дата на публикуване: 12.10.2015
 

платено по ОП 7.pdf

PDF файл; 240 KB
Дата на публикуване: 12.10.2015
 

платено по ОП 1.pdf

PDF файл; 240 KB
Дата на публикуване: 28.10.2015
 

платено по ОП1.pdf

PDF файл; 240 KB
Дата на публикуване: 28.10.2015
 
Дата на публикуване: 29.10.2015
 
Дата на публикуване: 24.11.2015
 
Дата на публикуване: 03.12.2015
 
Дата на публикуване: 03.12.2015
 
Дата на публикуване: 04.12.2015
 
Дата на публикуване: 04.12.2015
 
Дата на публикуване: 04.12.2015
 
Дата на публикуване: 11.01.2016 г.
 
Дата на публикуване: 29.01.2016

Връзки към сайта на АОП