Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: „Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол”

„Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол”

затворена 9019512/2013-09-02 Публикувал: Мария Караиванова
Протокол от приключила публична покана с предмет „Проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти-гр.Ямбол” е прикачен към настоящата процедура в част "Файлове" ПРЕДМЕТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА - проектиране, основен и текущ ремонт на общински обекти в гр.Ямбол, както следва: ЦДГ „Валентина”, спортно училище „Пиер дьо Кубертен”, ЦДГ „Радост”, ДЯ „Мечо пух”, ОУ „Христо Смирненски”, ДЯ „Майчина ласка”, ДДЛРГ „Юрий Гагарин”, ДЯ „Калинка” и ЦДГ „Люляците”. Поръчката съдържа три обособени позиции: 1. Обособена позиция № 1 включва: „ТЕКУЩ РЕМОНТ СЕРВИЗНИ ПОМЕЩЕНИЯ В ЦДГ „ВАЛЕНТИНА”, „ТЕКУЩ РЕМОНТ ПОКРИВ СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ПИЕР ДЬО КУБЕРТЕН”, „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ СГРАДА 2 В ЦДГ „РАДОСТ” и „ТЕКУЩ РЕМОНТ ПОКРИВ ДЯ „МЕЧО ПУХ” 2. Обособена позиция № 2 включва: „ТЕКУЩ РЕМОНТ ПОКРИВ В ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ” и „ПРОЕКТИРАНЕ И ОСНОВЕН РЕМОНТ В ДЯ „МАЙЧИНА ЛАСКА” 3. Обособена позиция № 3 включва: „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ В ДДЛРГ „ЮРИЙ ГАГАРИН”, „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ ДЯ „КАЛИНКА” и „ОСНОВЕН РЕМОНТ ПОКРИВ ЦДГ „ЛЮЛЯЦИТЕ”. Всеки участник може да подава оферта само за една обособена позиция.

Файлове към обществената поръчка

 

PEOCEDURA 2013.zip

ZIP файл; 596 KB

Връзки към сайта на АОП