Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Осигуряване на логистика за обучения на служители от администрацията на община Ямбол по проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол“, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, подприоритет 2.2 „Компетентна

Осигуряване на логистика за обучения на служители от администрацията на община Ямбол по проект „Повишаване на капацитета на служителите в общинска администрация Ямбол“, финансиран по Бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, подприоритет 2.2 „Компетентна

затворена 9019553/2013-09-03 Публикувал: Даниела Желева
Обществената поръчка обхваща следните дейности: 1. Осигуряване на транспорта на обучаемите и на 2 от членовете на екипа за управление на проекта в 5 специализирани обучения съгласно графика за планираните обучения. Транспортът на участниците в обученията следва да се извърши в съответствие със Закона за автомобилните превози. Транспортирането следва да бъде организирано двупосочно от местоработата на участниците – сграда на община Ямбол, град Ямбол, до избраните места за провеждане на обученията и обратно; 2. Организиране на настаняването за всички участници в двойни стаи, в подходящ хотел, минимум три звезди; 3. Осигуряване наемането на конферентни зали за целта на обученията. 4. Осигуряване на необходимата техника (екран, мултимедия, флип-чартове, безжични микрофони, озвучителна система) за презентации, дискусии и др. в залите за провеждане на обученията; 5. Организиране на кафе-паузи, закуска, обяд и вечеря, според броя на участниците в обученията и екипа за управление на проекта, и продължителността на обученията. На 13.09.2013г е публикуван утвърден протокол от работата на комисията определена за разглеждане и оценка на подадените оферти.

Файлове към обществената поръчка

 

Документи

DOC файл; 607 KB

Връзки към сайта на АОП