Република България
Община Ямбол

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ НАПОМНЯ, ЧЕ МОЖЕ ДА ЗАПЛАТИТЕ СВОИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИНА ЯМБОЛ С ПОС-ТЕРМИНАЛ В ЦУИ, КАКТО И ПРЕЗ ИНТЕРНЕТ.
Вие сте тук: Начало » Обществена поръчка: Организиране и провеждане на обучения за служители от администрацията на община Ямбол по 15 обособени позиции

Организиране и провеждане на обучения за служители от администрацията на община Ямбол по 15 обособени позиции

възложена 00339-2015-0001/2015-01-19 Публикувал: Даниела Желева
На 18.05.2015 г. е публикувано Съобщение за отваряне на ценови оферти по обособена позиция № 2 "Провеждане на четири специализирани обучения" и извършена оценка по показател П2 "Техническа оценка". За допълнителна информация, моля запознайте се със съдържанието на съобщението публикувано по-долу. На 30.03.2015 г. е публикувано Съобщение относно отваряне на ценови оферти по обособена позиция № 1 "Провеждане на 2 специализирани обучения по ГИС" и извършена оценка по показател П2 "Техническа оферта". За допълнителна информация, моля запознайте се със съдържанието на съобщението публикувано по-долу. На 20.02.2015 г. е взето Решение за прекратяване на Обособена позиция № 3: Осигуряване на транспорт за Обучение 2, Обособена позиция № 4: Осигуряване на транспорт за Обучение 3, Обособена позиция № 5: Осигуряване на транспорт за Обучение 6,Обособена позиция № 6: Осигуряване на транспорт за Обучение 7, Обособена позиция № 7: Осигуряване на транспорт за Обучение 8,Обособена позиция № 8: Осигуряване на транспорт за Обучение 9 и Обособена позиция №15: Осигуряване на храна за 3 обучения и кафе-паузи за 2 обучения по обществената поръчка, публикувано в Регистъра на обществените поръчки. Организиране и провеждане на обучения за служители от администрацията на община Ямбол по проект „Изграждане на капацитет за ефективно управление и повишаване компетентността на служителите в общинска администрация Ямбол”, финансиран по Оперативна програма „Административен капацитет”, Бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-14, приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” по 15 обособени позиции.

Файлове към обществената поръчка

 

2. dokumentacia.pdf

PDF файл; 16.6 MB
 

3. tehn. specificacii.pdf

PDF файл; 12.2 MB
 

4. metodika za ocenka.pdf

PDF файл; 2.04 MB
 

5. obrazci.pdf

PDF файл; 33.0 MB
 

1. reshenie i obiavlenie.pdf

PDF файл; 12.3 MB
 
Дата на публикуване: 23.02.2015 г.
 
Дата на публикуване: 08.04.2015 г.
 

Решение РД/02-00488

PDF файл; 177 KB
Дата на публикуване: 16.04.2015 г.
 
Дата на публикуване: 27.04.2015 г.
 
Дата на публикуване: 18.05.2015 г.
 
Дата на публикуване: 02.06.2015 г.
 
Дата на публикуване: 02.06.2015 г.
 
Дата на публикуване: 02.06.2015 г.
 
Дата на публикуване: 03.06.2015
 

Дог. 30 от 23.06.2015 ОП2.pdf

PDF файл; 1.94 MB
Дата на публикуване: 25.06.2015 г.
 
Дата на публикуване: 31.07.2015
 
Дата на публикуване: 31.07.2015
 
Дата на публикуване: 31.07.2015
 
Дата на публикуване: 03.08.2015
 
Дата на публикуване: 21.08.2015
 

платено по ДГ 30.pdf

PDF файл; 244 KB
Дата на публикуване: 21.08.2015
 

Платено по ДГ 27.pdf

PDF файл; 244 KB
Дата на публикуване: 12.09.2015
 
Дата на публикуване: 12.09.2015
 

платено по ДГ.26.pdf

PDF файл; 244 KB
Дата на публикуване: 28.09.2015
 

платено по ДГ.30.pdf

PDF файл; 244 KB
Дата на публикуване: 28.09.2015

Връзки към сайта на АОП